++The way to be a creative genius++

สวัสดีครับทุกท่าน!!!

ก็ห่างเหินไม่ได้อัพบล๊อกไปร่วมเดือน มาเขียนบล๊อกวันนี้ก็เลยพิเศษหน่อย..
ยังไงหน่ะเหรอ…
ก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสไงครับ….

!!!MERRY CHRISTMAS!!!

ก็ไม่รู้จะอวยพรอะไรนะครับ ในวันนี้ 55+
เพราะเผอิญผมเองก็เป็นคนพุทธโดยกำเนิดและศรัทธา (แม้จะเคยอยู่โรงเรียนคริสต์ก็ตามเถอะ)
แต่สำหรับท่านที่นับถือ.. ก็คงเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้นก็จะขอให้ท่านมีความสุข สมบูรณ์ พลานมัยแข็งแรง …
และที่สำคัญ.. ขอให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ครับวันนี้ครับ ตามหัวข้อ..
The way to be a creative genius

ฟังแล้วอาจจะแหม่งๆ ครับ.. ว่าจะฉลาดอะไรกันนักกันหนาฟระ ประมาณว่าเป็นอัจฉริยะแล้วยังมีความคิดสร้างสรรค์อีก
แต่ที่มาของเรื่องนี้ ก็เพราะผมไปเจอบุคคลน่าสนใจท่านหนึ่งครับ
ชื่อของเขาก็คือ… Dr. Yoshiro Nakamatsu 
ซึ่งถ้าวัดจากความดังในวงการแล้ว บางท่านได้ยินชื่อแค่นี้แล้วก็จะร้อง "อ้อ.. คนคนนั้นนี่เอง"
แต่สำหรับท่านที่ร้อง "เอ่อ.. ใครวะ" 
ผมก็ขอขยายความคร่าวๆ สำหรับประวัติของเขาคนนี้ดังนี้ครับ

Fig. of Dr. Yoshiro Nakamatsu
เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 1928
เป็นนักประดิษฐ์ผู้ซึ่งถูกขนานนามว่า "เอดิสันแห่งญี่ปุ่น"
อันเนื่องมาจากผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเขากว่า 3000 รายการ (ซึ่งมากกว่าเอดิสันถึง 3 เท่า)
และยังเป็นเจ้าของผลงานที่ทุกคนรู้จักกันดี อาทิเช่น ฟล๊อปปี้ดิสก์ ที่ดูดน้ำอเนกประสงค์ เป็นต้น
อีกทั้งยังเคยได้รับรางวัล Ig Nobel Prize เมื่อปี 2005 (รางวัลล้อเลียนรางวัลโนเบลซึ่งจะได้รับมอบก่อนพิธีประกาศรางวัลโนเบลจะเริ่ม)
ในผลงานที่ถ่ายภาพอาหารที่ตนรับประทานไว้ตลอด 34 ปีเพื่อวิเคราะห์หาสารอาหารที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรง

เพิ่มเติม
ประวัติ : http://www.engology.com/eng5nakamatsu.htm

รางวัล Ig Nobel Prize : http://www.improb.com/ig/ig-pastwinners.html

ครับ ประวัติคร่าวๆ ก็เป็นดังนี้
ทุกท่านคงจะเล็งเห็นแล้วว่า ชายผู้นี้ไม่น่าจะธรรมดา.. อย่างน้อยๆ ก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์
ดังนั้นสิ่งที่ผมจะขอนำเสนอในวันนี้ก็คือ บทสัมภาษณ์ของเขาเมื่อปี 1990
ในหัวข้อเรื่อง "The way to be a creative genius"


An Interview with Dr. Yoshiro Nakamatsu

Nakamatsu (otherwise known as Nakamats) shares the secret to his creative genius

Interviewed by Chic Thompson
Author of What a Great Idea!

Nakamatsu:
In my country, the drive to succeed-and the competition-is unbelievably intense. From early on, Japanese children are under enormous pressure to learn. I was fortunate that my parents encouraged my natural curiosity along with my academic learning from the very beginning. They gave me the freedom to create and invent-which I’ve been doing for as long as I can remember.

Chic:
What are the teaching methods used to prepare Japanese children for the strong competition they face? And how does this affect creativity?

Nakamatsu:

One method is memorization. We teach our kids to memorize until the age of twenty, for we have discovered that the human brain needs memorization up to that point. Then young people can begin free-associating, putting everything together. That’s how geniuses are formed. If a child doesn’t learn how to memorize effectively, he doesn’t reach his full potential.

Chic:
So you feel that creativity comes from a balance of regimentation and freedom?

Nakamatsu:
Yes, but freedom is most important of all. Genius lies in developing complete and perfect freedom within a human being. Only then can a person come up with the best ideas.

Chic:
We have a difficult time in this country because we don’t allow ourselves that kind of freedom. We have what we call the Protestant work ethic that says, "If at first you don’t succeed, try and try again." To me, trying too hard stifles creativity.

Nakamatsu:
That’s unfortunate. It’s crucial to be able to find the time and the freedom to develop your best ideas.

Chic:
Then tell me about your routine to spark creativity. I’ve heard that you come up with ideas underwater!

Nakamatsu:
Yes, that’s part of a three-step process. When developing ideas, the first rule is You have to be calm. So I’ve created what I call my "static" room. It’s a place of peace and quiet. In this room, I only have natural things: a rock garden, natural running water, plants, a five-ton boulder from Kyoto. The walls are white. I can look out on the Tokyo skyline, but in the room there is no metal or concrete-only natural things like water and rock and wood.

Chic:
So you go into your "static" room to meditate?

Nakamatsu:
No, just the opposite! I go into the room to free-associate. It’s what you must do before meditating, before focusing on one thing. I just throw out ideas-I let my mind wander where it will.
Chic:
I call that "naive incubation."

Nakamatsu:
Yes, it’s my time to let my mind be free. Then I go into my "dynamic" room, which is just the opposite of my "static" room. The "dynamic" room is dark, with black-and-white-striped walls, leather furniture, and special audio and video equipment. I’ve created speakers with frequencies between 12 and 40,000 hertz-which, you can imagine, are quite powerful. I start out listening to jazz, then change to what you call "easy listening," and always end with Beethoven’s Fifth Symphony. For me, Beethoven’s Fifth is good music for conclusions.

Chic:
And finally you go to your swimming pool…

Nakamatsu:
Exactly-the final stage. I have a special way of holding my breath and swimming underwater-that’s when I come up with my best ideas. I’ve created a Plexiglas writing pad so that I can stay underwater and record these ideas. I call it "creative swimming."

Chic:
That seems to fit very well with the strategy I teach in my creativity workshops: discover and use your "idea-friendly times."

Nakamatsu:
Yes, but in doing this, you must prepare your body. You can only eat the best foods. You cannot drink alcohol.

Chic:
I’ve heard that you’ve come up with your own "brain food."

Nakamatsu:
Yes, these are snacks I’ve invented, which I eat during the day. I’ve marketed them as Yummy Nutri Brain Food. They are very helpful to the brain’s thinking process. They are a special mixture of dried shrimp, seaweed, cheese, yogurt, eel, eggs, beef, and chicken livers-all fortified with vitamins.

Chic:
How many people-technicians, researchers, and assistants-do you employ to help with your inventions?

Nakamatsu:
In all, I have 110 employees.

Chic:
And what exactly do they do?

Nakamatsu:
They work with my ideas, make prototypes, and give other assistance with details.

Chic:
Do you come up with ideas at night?

Nakamatsu:
I come up with ideas anytime! I only sleep four hours a night.

Chic:
That’s interesting-that’s very similar to Thomas Edison. Do you take naps like he did?

Nakamatsu:
Yes. Twice a day I take thirty-minute naps in a special chair I’ve designed-the Cerebrex chair. It improves memory, math skills, and creativity, and it can lower blood pressure, improve eyesight, and cure other ailments.

Chic:
How does the Cerebrex work?

Nakamatsu:
Special sound frequencies pulse from footrest to headrest, stimulating blood circulation and increasing synaptic activity in the brain. An hour in my chair refreshes the brain as much as eight hours of sleep.

Chic:
So, like Edison, you’re awake most of the time. Do you agree with Edison’s claim that ideas are 1 percent inspiration and 99 percent perspiration?

Nakamatsu:
No, now it’s just the opposite! Now it’s 1 percent perspiration and 99 percent "ikispiration." Now, more than ever, we have to have ikispiration. This means I encourage myself to go through my three elements of creation: suji, the theory of knowledge; pika, inspiration; and iki, practicality, feasibility, and marketability. In order to be successful, you must go through all three stages and make sure that your ideas stand up to all of them, which is ikispiration. Also, these days, the computer saves time and cuts out the 99 percent perspiration.

Chic:
Do you find that most American research-and-development firms take themselves through your three stages?

Nakamatsu:
Most are very thorough with suji, or theory, but don’t concentrate on the iki, marketability. Hardest of all, of course, is pika, the creative inspiration. Researchers often have trouble with pika because they’re too focused on one particular element. A genius must be a well-rounded person, familiar with many things: art, music, science, sports. He or she can’t be restricted to only one field of expertise.

Chic:
Well, you certainly appear to practice what you preach. You know so much about music, about art, about sports.

Nakamatsu:
That’s what genius is, when you’re able to discuss, and to be good at, many things. As much as I enjoy hearing about the things you [Chic] have invented during your chemistry career, about your teaching, about your video programs, I’m most fascinated by the fact that a person who can be a chemist and a teacher and a speaker can also be a cartoonist. And at such a young age!

Chic:
Well, people do kid me about looking young, but I could say the same thing about you.

Nakamatsu:
That comes from eating the right foods and participating in the right athletics. Certain activities I believe aren’t good for creativity. To be creative, you must have perfect freedom. Sports like jogging, tennis, and golf, I don’t believe, are conducive to the brain waves for creativity.

Chic:
Hmmmm. I’d really like to see your research on that, because I know a lot of people who feel they come up with their ideas when they go out jogging. Maybe, for Americans, because we don’t allow ourselves to have perfect freedom at work, we can get part of the way there by jogging or golfing-that’s the only time we give ourselves permission to be free enough to come up with new ideas.

Nakamatsu:
Maybe so, but they won’t be your best ideas-you’re not at your peak creative performance if you have to use athletics or techniques to get your ideas. It’s only when you have perfect freedom that your best ideas come out.

Chic:
What are some of your suggestions to American executives on ways to become more creative?

Nakamatsu:
I’d like to see the work ethic in the United States more geared to creativity. We need more creative people and more creative leaders. Governments as a whole must learn to be more creative. I’ve just written a book called The Invention of Government.

I’m trying to show that through the creative process, governments-not just individuals-can be more innovative. Among my goals right now are working in political reform in Japan and improving our relationship with the United States.

I want Americans and others to understand that many of the perceived barriers between nations-trade barriers, cultural barriers-aren’t as strong as people think they are. It’s just that we don’t understand each other as well as we should, and that means we must become more open with each other.

Chic:
In that regard, I’m very impressed by your openness to discuss and to spend so many hours with me. So many people in the United States who have one or two good ideas don’t share them with anyone. They’re afraid that people are going to steal them. And here you’ve opened up an International Genius Convention-for everyone to display their ideas.

Nakamatsu:
No, so let’s invent a product together. What would you buy today if it were available?

Chic:
I’d buy a recording device, about the size of a credit card, that could fit in my shirt pocket. Every time I had a flash of an idea, I could just record it. It would be voice-activated, with a very large memory, and have a voice-activated filing system for idea management.

Nakamatsu:
What would you call it?

Chic:
I’d call it "Flash"- because it would just be flashes of ideas, which you could then download onto a computer system.

Nakamatsu:
Very good.

Chic:
[He then gave me a ten-minute education on micro technology and a grilling on what I thought of the idea’s market potential.]

Nakamatsu:
This will be our first product together, so when I get home, I’ll turn it over to my research department.Let me thank you. You seem to have the ability to network and to learn from others all the time.That’s what it takes to succeed. And, for every meeting, I like to keep a visual record. That’s why my wife has been taking pictures and recording our conversation on the camcorder. When something is on video, I can go back and reference the face and the voice, not just written notes. Now, would you please type in your name?

Chic:
Excuse me?

Nakamatsu:
Type in your name on this infrared recorder, and it will appear directly on the photographs that we took, along with today’s date.

Chic:
I’ve never seen anything like this!

Nakamatsu:
I know. One of my recent inventions.
 


This interview was recorded April 29, 1990, in Pittsburgh, Pennsylvania, at the Duquesne Club and was published in What a Great Idea! by Chic Thompson (available at Amazon.com) . Visit Chic Thompson’s website at: http://www.whatagreatidea.com/

Contact info:

Dr. NakaMats Innovation Institute
Landic Akasaka No.2 Bldg. 10-9 2 chome
Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
Phone:(03) 3585-8585 Fax:(03) 3589-5858
Email: info@Dr.NakaMats.comที่มา: http://www.creativityatwork.com/articlesContent/Nakamats1.html

ครับ หลังจากอ่านจบแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านคงได้อะไรไปมากเลยทีเดียว
แต่สำหรับท่านที่บอกว่า "ยาวเกิน.. อ่านไม่ไหวว้อยยย"
ก็เอาเป็นว่าวันนี้ขอติดไว้ก่อนครับ แล้วครั้งหน้าจะมาย่อความคร่าวๆ อีกที

และครั้งหน้าก็พลาดไม่ได้ครับ..
สิ่งประดิษฐ์ที่ติดค้างกันเอาไว้ น่าจะได้ดูกันแน่นอน
            ..ขอขอบคุณที่ติดตามครับ

Advertisements
This entry was posted in Daily Experience. Bookmark the permalink.

12 Responses to ++The way to be a creative genius++

 1. Isarapaan says:

  กุอยากรุว่ามันมีคนอ่านจบกี่คนกันวะ

 2. [*Noo*] ++ says:

  เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  อ่านงี้ก็ตาแฉะเละอ่ะค่ะ
  เจ้าของบล็อกไม่สงสารคนอ่าน
  Blogนี้….
  เจ้าของเรื่องก็ Genius
  เจ้าของspaces ก็ Genius
  คนเข้ามาอ่านก็ต้องทำตัวเป็นGenius
  แหะๆๆจริงมั๊ยเอ่ย 

 3. Sasikamol says:

  จะมีใครอ่านจบบ้างเนี่ย???
  เห็นเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่อ่านมันแล้ว
  ยังสยองจากข้อสอบอังกฤษที่โรงเรียนไม่เลิก
   
  มาMerry Christmas! ย้อนหลังค๊าบบบบบบ
  เป็นคริสต์ก็คงได้พรคริสต์มาสอ่ะนะ แต่ไม่เอาสมบูรณ์ได้เปล่าอ่ะ?
  แค่นี้ก็อ้วนท้วมสมบูรณ์พอแล้ว TT.TT

 4. NT says:

  อยากได้หมวกแซนต้าครอสอ่ะ

 5. Oat says:

  ดีใจด้วยนะพี่นะ

 6. Ploy says:

  อ่านไม่จบง่ะ
   
  ไว้จะรอฉบับย่อ

 7. BELLL says:

  เอ้อ อ่านทีรัยก้อมีเเต่สาระจิงๆ
  เเต่จะบอกว่า………….
  อ่านภาษาอังกิดมะออกอะ หุหุ

 8. Fighto says:

  มาเม้นท์ให้น้าค่า
  สอบเสดแร้ว วันสุดท้ายเล่นเอาอยากจาอ้วก – -*
   
  เมอร์รี่คริสมาสต์ย้อนหลังๆๆๆค่ะ
   
  p.s.เพลงเพราะมากๆๆ แต่ไฟทชอบversion crescendo มากก่าอ่ะ อิอิ

 9. MAy says:

  ตอนนี้ปลงสุดๆแล้วหละพี่แก๊ป :Dเพื่อนเครียดกันเยอะเลยอะเอาเหอะตอนนี้ขอช้อปปิ้งก่อนลด50%ทั้งร้าน 5555+
   
   
  merry xmas ย้อนหลังจ้า !!
   
   

 10. - O H M says:

  วันที่ 25
  มันสอบไม่ใช่หรอ
  ชิวขนาดมาหาบทความอ่านเลย !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s